Seri phim cổ trang châ_u Á_ P3: Rambo diệt tì_nh bằng sú_ng bắn tinh